top of page
Pru-1.png
logo_avia_energias.png
FGA logo png copia.png
LOGO 1.png
XXVIII Torneo SAN ANDRES AZKOITIA 2023: 3 de diciembre

 TXAPELKETAREN DATUAK // DATOS DEL TORNEO 

TXAPELKETAREN DATUAK:
- Data: 2023ko abenduaren 3a (igandea).
- Ordua: 10: 00etan puntualtasunarekin hasiko da.
- Lekua: Herriko plaza aretoa (325m2), Aita Medinabeitia plaza.
- Sistema: 10 txandako suitzarra.
- Abiadura: Blitz 5 minutu.
- Jokalari bakoitia: 1 puntu.
- Jokalariak antolatzeko irizpidea:
1. Elo Fide 01-12-2023 (standarra), 2. solairua. Euskadi 2023.

- Emaitzak ematea: epailari eta wifi tabletaren bidez. Agenda 2030 paperik gabe.
- Sariak: ezin dira pilatu. Sidenor eta Tiendaazul.com saria bakarrik betatuko dira.
- Erronden arteko hainbat zozketa. Bateragarria sariekin.
- Jokalari batek ezin izango du sari bat baino gehiago eskuratu, ezta bigarren zozketa bat ere. Sidenor eta Tienzaazul.com sariak izan ezik.
- Izen-ematea: 5 €joko-aretora sartzeko unean.
Efektiboa ekartzea gomendatzen da (ez da aldaketarik egongo). Anaitasuna (indarren) eta Anai Xake Eskola bazkideak , doan.
* Danobat Sariak Taldea: klub bateko lizentzia duten jokalarien hiru emaitzarik onenak puntuatuko dituzte.
* Avia sariak: 50 €erregaitan, Avia txartelean kargatuta, edo bati alta eman (doakoa) eta Avia edozein gasolindegitan erregaia hartu.
* Sidenor sariak: Anaitasuna Kakute jokalariak bakarrik.

* Rural Kutxa sariak:
* Tiendaazul.com saria: jokalari xaputarrak bakarrik.
- Izen EMATEAK: 2023ko maiatzaren 1etik 2023ko azaroaren 30era 20: 00etan.
- Inskripzioa webgune honetako formularioaren bidez egingo da. Atal guztiak bete beharko dira. Ez da erreklamaziorik onartuko datu edo datu okerrik ez badago.
- Sarituek Sari-banaketan AURKEZTU BEHAR DIRA. Antolakuntzak
EZ du saria emango bertan ez badago.
- Saridun edo zozketa bakoitzak entregatutako sariari buruzko jaso-agiri bat beteko du.
- Beteranoak: 50 urte.
- Mozketa datak: 01-01-2022.

- Sariak web honetatik alda edo zabal daitezke.
- Gehieneko JOKALARIAK: 108 inskribatu.
Eguneratzea: 2023ko abuztua.

OHARRA: Orbela tabernan bazkaltzeko erreserba egin nahi dutenentzat, deitu 699 292 362 telefonora.

LOGO.png
diseno-del-logotipo-del-menu-del-restaurante-2gw8gyp.jpg

DATOS DEL TORNEO:

- Fecha: 03-diciembre-2023 (domingo).

- Hora: 10:00h comenzará con puntualidad.

- Lugar: Sala Herriko plaza aretoa (325m2). Aita Medinabeitia plaza. 

- Sistema: Suizo a 10 rondas.

- Velocidad: Blitz 5 minutos.

- Jugador impar: 1 puntos.

- Criterio ordenación jugadores:

    1º. Elo Fide 01-12-2023 (standar).  2º. Elo Vasco 2023.

- Entrega resultados: al árbitro y por tablet wifi. Sin papel Agenda2030.

- Premios: no acumulables. Sólo los premios Sidenor y Tiendaazul,com serán acumulables.

- Varios sorteos entre rondas. Compatible con premios. 

- Un jugador no podrá acceder a más de un premio, ni a un segundo sorteo.

- Inscripción: 5€ en el momento de acceder a la sala de juego. Se recomienda traer efectivo (no habrá cambios). Socios Anaitasuna y Anai Xake Eskola(en vigor), gratuito.

* Premios Danobat Equipo: puntuaran los tres mejores resultados de jugadores con licencia de un Club.

* Premios Avia: 50€ en combustible recargados en la tarjeta Avia o dar de alta una (gratuito) y repostar en cualquier gasolinera Avia. 

* Premios Sidenor: Sólo jugadores Anaitasuna Kakute.

* Premios Rural Kutxa: 

* Premio Tiendaazul.com: Sólo jugadores Xaputarrak.

- Inscripciones: Desde el 01-05-2023 hasta el 30-11-2023 20:00h.

- La inscripción se realizará mediante el formulario de esta web. Se deberán rellenar todos los apartados. No se admitirán reclamaciones en caso de falta de datos o datos erróneos.

- Los premiados deberán estar PRESENTES en la entrega de premios. La organización NO entregará el premio de no estar presente en la misma.

- Cada premiado o sorteo rellenará un recibí sobre el premio entregado.

- Veteranos: 50 años.
- Fechas de corte: 01-01-2023.

- Los premios podrían ser modificados o ampliados desde esta web.

- TOPE JUGADORES: 108 inscritos.

Actualización: agosto-2023.

NOTA: Para los que quieran reservar para comer en Orbela taberna, llamar al  699 292 362

LOGO.png
diseno-del-logotipo-del-menu-del-restaurante-2gw8gyp.jpg
Izen-emateak: / Inscripciones:
  • Los participantes inscritos aceptan las presentes bases y autorizan la publicación de sus datos personales para fines deportivos y de inscripción, y que se publiquen en los diferentes medios de comunicación, por parte de la organización, para la difusión del torneo (listados de resultados, clasificaciones, participantes, fotos, videos, etc), lo cual redunda en los premios que actualmente publicitamos y a los cuales los jugadores tienen derecho con su inscripción.  Reservado el derecho de admisión.

Eskerrik asko. Gracias. Anaitasuna Kakute Xake Taldea.

mapaGip.png
mapa.png
069.JPG
Pru-1.png

Clasificación final  2022:

Max-1.png

Clasificación final  2021:

Valor.jpg

Clasificación final  2020:

Clasificación final  2019:

IMG_20191201_140638_tokikom_700x700.jpg

Clasificación final  2018:

IMG-20181202-WA0032.jpg

Clasificación final  2017:

IMG_20171203_134903.jpg

Clasificación final  2016:

IMG-20161204-WA0045.jpg
bottom of page